• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Fit out

  Komplexní dodávka kancelářských vestaveb zajišťující nejefektivnější cenové, konstrukční a akustické řešení včetně technologií. Optimalizace nákladů je dosaženo komplexní nabídkou produktů a služeb pro tvorbu a vybaveni interiérů od návrhu, rozpočtování, zpracování projektu až po samotnou realizaci pouze formou přímých dodávek od výrobců a z vlastní výroby.

   

  Komplexní servis

  Technická a projektová příprava

  • zpracování space planningu
  • příprava interiérového a stavebního projektu
  • zpracování finančního rozpočtu 

  Projektové řízení zakázky a výstavba

  • stanovení harmonogramu výstavby
  • realizace stavby interiéru
  • koordinace subdodavatelů
  • kontrola nákladů
  • zajištění BOZP a PO
  • příprava pro kolaudaci

  Funkčnost, akustické a technické řešení

  • konstrukčně a esteticky zpracované provedení napojení jednotlivých částí svislých a vodorovných konstrukcí
  • záruka akustické a technologické funkčnosti
  • nekolidující integrace technologií

  Optimalizace nákladů

  • veškeré dodávky realizovány přímo od výrobců a z vlastní výroby
  • posouzení navržených materiálů a konstrukčních řešení s navržením jejich cenové a technické optimalizace
  • jeden partner pro celou zakázku